Úspora v otázkách a odpovědích - FAQ

Dodavatele energií si můžete svobodně vybrat. Změna dodavatele je bezplatná. Tuto změnu můžete v závislosti na aktuálních smluvních podmínkách se současným dodavatelem provádět 1x za půl roku.

Změna se vždy provádí přes zprostředkovatele. Tím může být přímo obchodní zástupce konkrétního dodavatele (zastupuje jen jednoho dodavatele), nebo makléřská společnost (zastupuje více dodavatelů). Smlouva je pak uzavírána mezi Vámi a vybraným dodavatelem.
Určitě, změnou dodavatele elektřiny či plynu s výhodnějšími podmínkami ušetříte ročně tisíce korun. A díky tzv. hromadné úspoře to může být ještě více. To, jak přesně Vaše nová smlouva bude vypadat, záleží na Vašich požadavcích. Naši odborní poradci Vám poradí, jaký zvolit charakter odběru, zda zvolit cenu fixní nebo plovoucí, zda zvolit smlouvu na dobu určitou či neurčitou. Nebojte se na ně obrátit, jsou tady pro Vás.
Ne. Podle zákona nesmí být změna zpoplatněna. Můžete však narazit na dodavatele a jejich obchodní zástupce, kteří si účtují tzv. aktivační a deaktivační poplatky a tím obcházejí zákon. Dávejte si na ně pozor.
Obvykle tato lhůta činí 3 měsíce, může však být i kratší. Doba přechodu od jednoho dodavatele k jinému závisí na smluvních podmínkách se stávajícím dodavatelem.

V případě, že máte uzavřenu smlouvu na dobu určitou, je potřeba vše řešit individuálně.
Na internetu je mnoho kalkulátorů, kde si můžete porovnat Vašeho aktuálního dodavatele s ostatními na trhu. Toto srovnání však nemusí být zcela správným vodítkem pro změnu dodavatele. Správný výběr totiž rozhodují i faktory jako například dlouhodobá stabilita dodavatele, jeho administrativní připravenost, kapitálové možnosti a v neposlední řadě i obchodní politika. Buďte proto opatrní a nebojte se obrátit na odborníky.
Distributor zajišťuje veškeré podmínky pro přenos elektřiny nebo plynu do Vašeho odběrného místa. Distributora nemůžete měnit.

Dodavatel zajišťuje vlastní dodávku elektřiny a plynu na základě předem daných smluvních podmínek. Dodavatele můžete změnit.
Distributora nemůžete změnit, protože je určen zákonem. Vaše odběrné místo se vždy bude nacházet na určitém distribučním území, které spravuje dle zákona příslušný distributor.

Trafostanice, dráty, elektroměr, plynoměr, potrubí atd. zůstávají při změně dodavatele stejné, o to se stará distributor.
Platíte vždy prostřednictvím předepsaných záloh konkrétnímu dodavateli, se kterým máte uzavřený platný smluvní vztah. Tento dodavatel je pak povinen provádět fakturaci (vyúčtování) za smluvní období.

Ve fakturách jsou uvedeny i položky, které dodavatel platí dle zákona distributorovi a dalším účastníkům energetického trhu.
 1. Regulovaná část ceny – určuje Energetický regulační úřad (ERÚ):
  • Cena za distribuční položky
  • Cena za ostatní služby
 2. Neregulovaná část ceny – určuje dodavatel:
  • Cena za elektřinu (komoditu)
  • Stálá měsíční platba
 3. Daň z elektřiny
 4. DPH
Distribuční sazba určuje typ tarifu (jednotarif, dvoutarif), na který máte nárok. Existují sazby jednotarifní – jen cena VT (D01d, D02d, C01d, C02d, C03d). Jednotarifní sazby si můžete zvolit sami.

Dvoutarifní – cena VT a cena NT (D25d, D26d, D45d, C25d, C35d, C45d). Pro volbu dvoutarifní sazby potřebujete vyjádření revizního technika.
 1. Regulovaná část ceny – určuje Energetický regulační úřad (ERÚ):
  • Cena za distribuční položky
  • Cena za ostatní služby
 2. Neregulovaná část ceny – určuje dodavatel:
  • Cena za plyn (komoditu)
  • Cena za kapacitu nebo stálá měsíční platba
 3. Daň z plynu
 4. DPH
Ne. Elektroměr a plynoměr jsou majetkem příslušné distribuční společnosti, nikoliv dodavatele.
V případě, že pravidelně platíte své zálohy, Vám nic nehrozí. Na místo krachujícího dodavatele nastupuje okamžitě tzv. dodavatel poslední instance. Ten má zákonnou povinnost dodat elektřinu nebo plyn za pevně danou cenu, kterou určuje ERÚ. V průběhu tří měsíců si můžete vybrat jiného dodavatele.
Ne. Toto provádí Váš nový dodavatel. Výjimku může za určitých okolností tvořit pouze samostatně podaná výpověď, ukončení nebo odstoupení od smlouvy u současného dodavatele.
V obvyklých případech je výpovědní lhůta stanovena na 3 měsíce, ale někdy může být i kratší či delší. Záleží na smlouvě, kterou jste s dodavatelem uzavřeli, a na všeobecných obchodních podmínkách.
Ano. Přepisem se mění majitel odběrného místa. O přepis se jedná v případě koupě nemovitosti novým majitelem, úmrtí majitele odběrného místa nebo převedení na jinou osobu. Doba přepisu trvá maximálně 30 dní. Změnou dodavatele se nemění majitel odběrného místa.
Ano, ale vše je závislé na konkrétních smluvních a obchodních podmínkách. Než tyto kroky začnete provádět, nechte si vše odborně prověřit. Hrozí nemalé sankce.
Ne. Pro každé samostatné odběrné místo můžete mít pouze jednoho dodavatele plynu nebo elektřiny. Bohužel v praxi jsme zaznamenali případy, že zákazník měl podepsané dvě, či dokonce i více aktuálně platných smluv. Často se tím neuváženě vystavil sankčnímu riziku, protože každá ze smluvních stran požaduje plnění smlouvy.
Toto se stává pouze tehdy, když dodavatel reaguje na růst ceny na energetickém trhu, jinak by přišel o svou konkurenční výhodu zajímavé ceny a smluvních podmínek.

V případě, že by taková situace nastala, jsme připraveni Vám navrhnout adekvátní řešení. Existuje například nástroj odstoupení od smlouvy na základě změny ceny.
Veškeré poruchy či výpadky v dodávkách elektřiny a plynu se vždy nahlašují příslušnému distributorovi, pod kterého na daném distribučním území patříte.
Veškeré technické služby řeší i nadále distribuční společnost, která také bude provádět odečet elektroměru a plynoměru stejně tak, jako doposud.
Stanovení výše záloh není právně zakotveno a odvíjí se od dohody mezi dodavatelem a zákazníkem. Vypočítává se na základě spotřeby za předcházející období. Nový dodavatel Vám před novým připojením pošle rozpis nových záloh. V případě, že by rozpis neodpovídal předpokládané spotřebě, je možné požádat o změnu výše záloh. Je potřeba si však uváženě promyslet úpravu zálohy, abyste neměli na konci zúčtovacího období velký nedoplatek. I v tomto Vám rádi poradíme.

Umyvadlové, dřezové a sprchové baterie propustí určitý objem vody za časovou jednotku. V České republice se tento objem běžně pohybuje mezi 15 - 20 litry vody za 1 minutu. Takovýto proud vody je naprosto zbytečný a nehospodárný.

Dvě třetiny vody odtečou kanalizací, aniž by byly jakkoliv využity stejně jako Vaše finance.

Instalací spořičů vody na Vaše vodovodní baterie (umyvadlové, sprchové) změníte okamžitě nehospodárné průtoky vody z 15-20 l/min na úžasných 5 l/min bez ztráty uživatelského pohodlí. Sprchové baterie jsou nastaveny na 9 - 10 l/min z důvodu zachování komfortu provádění hygieny hlavně u žen (např. delší a hustší vlasy).

Dodavatel garantuje účinek!

Výroba teplé vody je vzhledem k vysokým cenám energií a ztrátám v systémech velmi nákladná a běžně její cena dosahuje 3 - 4 násobku ceny vody studené.

Jednoduché pravidlo zní: čím menší množství studené vody ohříváme na vodu teplou, tím méně energie při tomto procesu spotřebujeme.

Instalací našich spořičů vody dojde logicky ke snížení spotřeby vody, čímž se sníží spotřeba energií nutných pro výrobu menšího množství spotřebovávané teplé vody.

Dodavatel garantuje účinek!

Minimální cena za studenou vodu (SV) (vodné, stočné) je v ČR 70,- Kč/m3.
Minimální cena za teplou vodu (TV) je v ČR 250,- Kč/m3.

Příklad:

 1. Sprchování 5 minut běžnou sprchou bez použití sprchových regulátorů.
  Poměr SV a TV - 1:1
  Průtok vody 15 litrů za minutu.
  • spotřeba vody celkem - 75 l/5 min sprchování
   • spotřeba SV - 37,5 l vody, cena SV - 2,60 Kč
   • spotřeba TV - 37,5 l vody, cena TV - 9,40 Kč
  Cena za 5 minut sprchování je v tomto případě 12,- Kč.
 2. Sprchování 5 minut sprchou osazenou sprchovým regulátorem.
  Poměr SV a TV - 1:1
  Průtok vody 9 litrů za minutu.
  • spotřeba vody celkem 45 l/5 min sprchování
   • spotřeba SV - 22,5 l vody, cena SV - 1,60 Kč
   • spotřeba TV - 22,5 l vody, cena TV - 5,60 Kč
  Cena za 5 minut sprchování je v tomto případě 7,20 Kč.

Rozdíl při jednom sprchování činí 4,80 Kč.

Při každodenním sprchování jednou osobou činí úspora za rok:
4,80 * 365 = 1752,- Kč.

Cena studené vody v některých krajích České republiky atakuje magickou hranici 100,- Kč/m3 a teplá voda se leckde přehoupne přes 300,- Kč/m3.

Spořiče vody představují nízkonákladovou investici - řádově stokoruny.

Nepotřebujete žádné projekty, razítka, dotace. Efekt a přínos je okamžitý, snadno měřitelný.

Investice do spořičů vody se pohybuje ve většině případů kolem 10% z celkových výdajů za vodné/stočné a energie na ohřev teplé vody daného subjektu za rok.

 • Návratnost investice běžně do 3 měsíců.
 • Záruka 5 let.
 • Životnost déle než 20 let.

Ano, k tomu slouží antivápenná technologie.

Spořiče vody jsou vyrobeny z materiálů, které zabraňují usazování vodního kamene vně i uvnitř samotných spořičů.

Působení vodního kamene je eliminováno, spořiče "nezarůstají" a nestávají se tak živnou půdou pro výskyt nebezpečných baktérií.

Uživatelský komfort pro každodenní činnosti spojené s užíváním vody zůstává zachován.

Dodavatel garantuje účinek!

Voda je nezastupitelný zdroj života na Zemi.

Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě, tři milióny lidí ročně umírá na choroby způsobené kontaminovanou vodou.

Zásoby sladké vody na Zemi se neustále snižují.

Pitná voda se stává strategickou surovinou a některé země se snaží i za pomoci síly udržet kontrolu nad touto strategickou komoditou (např. Čína vs. Tibet).

Instalace spořičů vody přispívá nemalou měrou k šetrnému nakládání s pitnou vodou a vodou vůbec.

I vy se můžete podílet na šetrném hospodaření s pitnou vodou.

V mnoha případech uživatel ani nepozná, že došlo k instalaci spořičů vody na baterie a sprchy.

Nezřídka se stává, že proud vody je opticky silnější, plnější, voda je lépe usměrněná, nestříká z umyvadel na podlahu nebo na samotného uživatele.

Proud vody je lehký, provzdušněný a příjemný na dotek.

Spořiče vody mají platný atest dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. pro přímý styk a použití produktů s pitnou vodou.

Tuto práci zvládnete opravdu velmi snadno (vyjmout staré, a to včetně původního těsnění, našroubovat nové včetně nového těsnění). Výhodným pomocníkem jsou i montážní a čistící klíče, které je vhodné objednat společně se spořiči.

Vzhledem k tomu, že spořiči vody lze osadit až 95% používaných vodovodních i sprchových baterií v ČR, tak jejich uplatnění je obrovské.

DOMÁCNOSTI

Elegantním způsobem a bez námahy dosáhnete snížení plateb za vodné/stočné a energie spojené s ohřevem teplé vody až o 50%.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ, RESTAURACE

Spotřeba vody zde tvoří vysoký procentuální podíl režijních nákladů a těžko lze platícím zákazníkům upřít nárok na očekávaný komfort.

Velmi často platí: "z cizího krev neteče".

Investice se velmi rychle vrátí, běžně do 3 měsíců. Na instalaci není potřeba specialistů a výsledky jsou k nezaplacení.

Mějte na paměti cenu teplé vody, která je 3 - 4 krát vyšší než cena vody studené.

ŠKOLSKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hygienické normy, vysoký počet osob, požadavky a nároky na čistotu, časté oplachování předmětů, nástrojů, frekventované mytí rukou, sprchování a mnohé další činnosti jsou příčinou vysoké spotřeby vody v těchto zařízeních.

Spořiče vody jsou antivápenné, neusazuje se v nich vodní kámen a netvoří rez, nevytváří vhodné prostředí pro výskyt nebezpečných bakterií a splňují všechny normy pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Investice do spořičů vody se velmi rychle vrátí a několikanásobně zaplatí během pětileté záruky a násobné životnosti spořičů vody.

FIT CENTRA, SPORTOVNÍ CENTRA

Využití vlastností a instalace spořičů vody a sprchových regulátorů průtoku z programu Modrá úsporám je zde téměř povinností. Uživatelské pohodlí zůstává zachováno, režijní výdaje výrazně sníženy.

FIRMY, VÍCESMĚNNÉ PROVOZY

Vícesměnné provozy, prašné prostředí v těžebním průmyslu, stavebnictví, specifika při výkonu povolání v bezpečnostních složkách, v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu a mnoha dalších výrobních odvětvích, administrativní komplexy a v neposlední řadě i vyšší počty zaměstnanců spotřebovávají denně značné množství vody a energií. Investice v porovnání s režijními výdaji za spotřebovanou studenou a teplou vodu včetně energií je mizivá, návratnost velmi rychlá (obvykle do 3 měsíců).

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč