Co jsou distribuční sazby?

Distribuční sazba určuje typ tarifu (jednotarif, dvoutarif), na který máte nárok. Existují sazby jednotarifní – jen cena VT (D01d, D02d, C01d, C02d, C03d). Jednotarifní sazby si můžete zvolit sami.

Dvoutarifní – cena VT a cena NT (D25d, D26d, D45d, C25d, C35d, C45d). Pro volbu dvoutarifní sazby potřebujete vyjádření revizního technika.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč