Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny nebo plynu?

Distributor zajišťuje veškeré podmínky pro přenos elektřiny nebo plynu do Vašeho odběrného místa. Distributora nemůžete měnit.

Dodavatel zajišťuje vlastní dodávku elektřiny a plynu na základě předem daných smluvních podmínek. Dodavatele můžete změnit.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč