Kde všude se dají spořiče vody uplatnit?

Vzhledem k tomu, že spořiči vody lze osadit až 95% používaných vodovodních i sprchových baterií v ČR, tak jejich uplatnění je obrovské.

DOMÁCNOSTI

Elegantním způsobem a bez námahy dosáhnete snížení plateb za vodné/stočné a energie spojené s ohřevem teplé vody až o 50%.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ, RESTAURACE

Spotřeba vody zde tvoří vysoký procentuální podíl režijních nákladů a těžko lze platícím zákazníkům upřít nárok na očekávaný komfort.

Velmi často platí: "z cizího krev neteče".

Investice se velmi rychle vrátí, běžně do 3 měsíců. Na instalaci není potřeba specialistů a výsledky jsou k nezaplacení.

Mějte na paměti cenu teplé vody, která je 3 - 4 krát vyšší než cena vody studené.

ŠKOLSKÁ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hygienické normy, vysoký počet osob, požadavky a nároky na čistotu, časté oplachování předmětů, nástrojů, frekventované mytí rukou, sprchování a mnohé další činnosti jsou příčinou vysoké spotřeby vody v těchto zařízeních.

Spořiče vody jsou antivápenné, neusazuje se v nich vodní kámen a netvoří rez, nevytváří vhodné prostředí pro výskyt nebezpečných bakterií a splňují všechny normy pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Investice do spořičů vody se velmi rychle vrátí a několikanásobně zaplatí během pětileté záruky a násobné životnosti spořičů vody.

FIT CENTRA, SPORTOVNÍ CENTRA

Využití vlastností a instalace spořičů vody a sprchových regulátorů průtoku z programu Modrá úsporám je zde téměř povinností. Uživatelské pohodlí zůstává zachováno, režijní výdaje výrazně sníženy.

FIRMY, VÍCESMĚNNÉ PROVOZY

Vícesměnné provozy, prašné prostředí v těžebním průmyslu, stavebnictví, specifika při výkonu povolání v bezpečnostních složkách, v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu a mnoha dalších výrobních odvětvích, administrativní komplexy a v neposlední řadě i vyšší počty zaměstnanců spotřebovávají denně značné množství vody a energií. Investice v porovnání s režijními výdaji za spotřebovanou studenou a teplou vodu včetně energií je mizivá, návratnost velmi rychlá (obvykle do 3 měsíců).

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč