Můžu mít současně více dodavatelů?

Ne. Pro každé samostatné odběrné místo můžete mít pouze jednoho dodavatele plynu nebo elektřiny. Bohužel v praxi jsme zaznamenali případy, že zákazník měl podepsané dvě, či dokonce i více aktuálně platných smluv. Často se tím neuváženě vystavil sankčnímu riziku, protože každá ze smluvních stran požaduje plnění smlouvy.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč