Přináší osazení spořičů vody nějaký ekologický přínos?

Voda je nezastupitelný zdroj života na Zemi.

Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě, tři milióny lidí ročně umírá na choroby způsobené kontaminovanou vodou.

Zásoby sladké vody na Zemi se neustále snižují.

Pitná voda se stává strategickou surovinou a některé země se snaží i za pomoci síly udržet kontrolu nad touto strategickou komoditou (např. Čína vs. Tibet).

Instalace spořičů vody přispívá nemalou měrou k šetrnému nakládání s pitnou vodou a vodou vůbec.

I vy se můžete podílet na šetrném hospodaření s pitnou vodou.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč