Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů zaručena dle zákona.

Uvědomujeme si, jak důležitá je ochrana Vašich osobních údajů, a jsme odhodláni udělat pro ni maximum.

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány výhradně přiměřeným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

Vaše osobní informace můžeme používat za následujících okolností:

  • 1
    Pro kontakt s Vámi za účelem vytvoření nabídky, případně abychom Vás informovali o nových aktivitách nebo dalších novinkách, které by Vás mohly zajímat.
  • 2
    Pro potřeby plnění případné smlouvy.
  • 3
    Pro účely vnitřní analýzy.

Osobní údaje můžeme se třetími stranami sdílet pouze v případech, kdy je poskytnutí osobních údajů nutné k tomu, abychom mohli účinně spravovat své obchodní vztahy. Mezi třetí strany, kterým můžeme poskytnout Vaše osobní údaje, patří dodavatelé služeb v případě uzavření příslušné smlouvy o dodávce služby.

Podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, používáme a poskytujeme dalším stranám, jsou přesné, úplné a aktuální. Přesnost informací, kterými disponujeme, závisí na tom, jaké údaje nám poskytnete Vy. Kontaktujte nás proto, prosíme, pokud ve Vašich osobních údajích nastanou změny, abychom své záznamy mohli odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Zavazujeme se dodržovat zákony a postupy týkající se ochrany soukromí včetně ustanovení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Těšíme se na Vaši spokojenost.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč